fbpx

ការក្លាយជាសមាជិករបស់ស៊ី អ៊ិនវេសមិន​

ក្នុងនាមជា សមាជិករបស់ ស៊ី អ៊ិនវេសមិន អ្នកនឹងទទួលបានឪកាស ក្នុងការចូលរួម កម្មវិធីបណ្ដាញសមាជិកភាព​ការប្រឹក្សាយោបល់ និង ការតំរង់ទិស  ដែលនឹងត្រូវត្រួតពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់យ៉ាងស្វិតស្វាញ ពីសំណាក់គណកម្មាធិការប្រឹក្សាយោបល់។ .

គុណតម្លៃ នៃកម្មវិធីបណ្ដាញសមាជិកភាព៖

ជាសមាជិក ម្នាក់របស់ ស៊ី អ៊ិនវេសមិន
z

ក្លាយជាគំរូភាព ដ៏អង់អាច នឹងមានទំនុកចិត្ត

បន្តរៀន នឹង ចែករំលែកជាមួយគ្នា

គាំទ្រ នឹង លើកទឹកចិត្ត

ចូលរួម ពោរពេញដោយទំនុកចិត្ត នឹង សុវត្ថិភាព ជាមួយយើង

អត្ថប្រយោជន៏ នៃកម្មវិធីបណ្តាញសមាជិកភាព៖

Z

ក្លាយជាសហគ្រិន ដែលមានទំនុកចិត្ត នឹងមានប្រសិទ្ធភាព

Z

ផ្ដល់នូវភាព ងាយស្រួល សមរម្យ នឹង ស្មើភាព ក្នុងការទទួលបានឪកាសផ្សេងៗ

Z

វេទិកា បង្កើតបណ្ដាញសមាជិក ការប្រឹក្សាយោបល់ នឹង ការតំរង់ទិស

Z

កសាងសមត្ថភាព ទំនុកចិត្ត នឹង អំណាចក្នុងការសម្រេចចិត្ត នៅក្នុងគ្រួសារ នឹងអាជីវកម្ម

នរណាដែលអាចចូលជាសមាជិក របស់ស៊ី អ៊ិនវេសមិនបាន?

សហគ្រិនស្រ្ដី ទូទៅ រឺ សិក្ខាកាមដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សា នឹងកំពុងសិក្សា ក្នុងកម្មវិធីរបស់ស៊ី អ៊ិនវេសមិន​។​ 

រួមគ្នា ពួកយើងពិតជាអាច បង្កើតផលជះ ជាវិជ្ជមាន លើបរិស្ថាន សេដ្ឋកិច្ច នឹងសង្គម ក្នុងជំរុញ នឹងបង្កើត ជា សហគមនីសហគ្រិន ប្រកបដោយចីរភាព នាពេលអនាគតសំរាប់ស្រ្ដី ក្នុងវិថីសហគ្រិនភាព។

គណកម្មាធិការប្រឹក្សាយោបល់

ជំនាញ នឹង ការផ្ដល់ជាមតិយោបល់

គាំទ្រ លើការសំរេចចិត្ត ពីសកម្មភាព ក្នុងបណ្ដាញ នឹងផ្ដល់ ជាធាតុចូល លើការអភិវឌ្ឍនីគោលនយោបាយ នឹង យន្តការ ដែលពាក់ពន្ធ័នឹងកម្មវិធី ស៊ី អ៊ិនវេសមិន

ការធ្វើការសំរេចចិត្ត

ជា សំលេងតំណាងអោយ សហគ្រិនស្រ្ដី ក្នុងសកម្មភាព ផ្សេងៗរបស់ កម្មវិធី សមាជិកភាព​ដូចជា កម្មវិធី វេទិកា បង្កើតបណ្ដាញសមាជិក​​ ការប្រឹក្សាយោបល់ នឹង ការតំរង់ទិស ក៏ដូចជា ឳកាសជាច្រើនទៀត

កម្មវិធី ប្រឹក្សាយោបល់

business coaching

កម្មវិធីប្រឹក្សាយោបល់ បានផ្ដល់ជូន៖

  • ការជួប ប្រឹក្សា មួយ ទល់មួយជាមួយ៖  អ្នកផ្ដល់ការប្រឹក្សា ដែលផ្អែក លើតំរូវការរបស់អ្នកទទួលការប្រឹក្សា ជាមួយ ជំនាញ បទពិសោធន៏ និងភាសា នៃការប្រើប្រាស់
  • ការប្រឹក្សាជាក្រុម៖ សមាជិកអាច ស្នើសុំការប្រឹក្សាយោបល់ជា ក្រុមបានពី​ ក្រុមការងារស៊ី អ៊ិនវេសមិន

កម្មវិធី នៃការតំរង់ទិស:

ស្រ្ដី ទាំង ៩រូប ទទួលបានការគាំទ្រ ដោយ ស៊ី អ៊ិនវេសមិន​ ដើម្បីទទួលបាន ការបណ្ដុះបណ្ដាលជាផ្លូវការ លើកម្មវិធី ដើម្បីក្លាយជាអ្នកតម្រង់ទិសដ៏ជំនាញ ពី International Coaching Federation (ICF).។ ស្រ្ដី ទាំង ៩រូបនាក់នេះ នឹងផ្ដល់អាទិភាព សំរាប់សមាជិករបស់ ស៊ី អ៊ិនវេសមិនក្នុងការទទួលបាន ការតម្រង់ទិស លើវិថីសហគ្រិនភាព។

វិធីក្នុងការចូលរួមជា សមាជិក៖

ចុះឈ្មោះ

ទទួលបាន លេខសំគាល់សមាជីក

ចូលទៅក្នុងក្រុម

ចូលរួមកម្មវិធីផ្សេងៗ

ចុះឈ្មោះ ឡើងវិញដើម្បីបន្តភាពជាសមាជិករៀងរាល់ឆ្នាំ

វេទិកា បង្កើតបណ្ដាញសមាជិក

កម្មវិធី នឹងរៀបចំរៀងរាល់ ២ខែ ម្ដង សំរាប់ សមាជិកនៅក្នុង ក្រុងភ្នំពេញ សៀមរាប បាត់ដំបង កំពង់ចាម នឹង កំពត៖

Z

រៀនពី បទពិសោធន៏ នឹង ភាពជោគជ័យ ពីវាគ្មិនកិត្តយស

Z

ចែករំលែក ក្ដីបារម្ភដោយ មានទំនុកចិត្ត នឹងសុវត្តិភាព

Z

សហការ ដើម្បីស្វែងរក ដំណោះស្រាយថ្មីៗ

Z

ស្ដាប់ ចែករំលែក នឹងស្វែងយល់ពីបញ្ហា

l

1. ចុះឈ្មោះ

2. សកម្មភាពសប្បាយៗ

3. ការណែនាំពីកម្មវិធី

w

4. សំណួរ & ចម្លើយ

សំណួរ ​& ចម្លើយ ទៅកាន់វាគ្មិន

u

5. ការអោយមតិត្រឡប់

ការអោយមតិត្រឡប់ នឹងការស្រង់បញ្ហារបស់សហគ្រិន

6. ការថតរូបជុំគ្នា

7. ការបង្កើតបណ្ដាញ

}

8. ការបឺទកម្មវិធី

វេទិកា បណ្ដាញសមាជិកភាពដែលកំពុងតែកើតមាន :

វេទិកា បណ្ដាញសមាជិកភាព ប្រចាំខេត្តបាត់ដំបង ប្រធានបទ៖ វិធីសាស្រ្ដក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ការបរិច្ឆេទ៖ ២៧ ឧសភា ២០២២

វេទិកា បណ្ដាញសមាជិកភាព ប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញ ប្រធានបទ៖ សហគ្រិនស្រ្ដី នឹង លទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន ការបរិច្ឆេទ៖ ២៥ មិថុនា ២០២២

សូមចូលរួមទៅតាម ខេត្តគោលដៅរបស់អ្នក

ត្រូវប្រកដថា អ្នកបំពេញពត៏មានលំអិត នឹងទីតាំងយ៉ាងជាក់លាក់ .

ជាសមាជិករបស់ស៊ី អ៊ិនវេសមិន ខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិត ខ្លួនឯងក្លាយជាសហគ្រិនស្ដ្រីម្នាក់ដែល មានទំនុកលើខ្លួនឯង ក្នុងការបើកចិត្តបន្តការរៀនសូត្រ នូវអ្វីថ្មីៗ តាមរយះការបង្កើតបណ្ដាញ នឹងការពង្រឹក ចំណេះដឹងលើអាជីវកម្ម។ ខ្ញុំពិតជា អរគុណដ៏ PACT នឹង USAID ដែលបានគាំទ្រ ស៊ី អ៊ិនវេសមិន ដើម្បីជួយជ្រំជ្រែង សហគ្រិនស្ដ្រី ដូចជារូបខ្ញុំ នឹងស្រ្ដីផ្សេងទៀត ទាំងការអភិវឌ្ឍន៏ផ្ទាល់ខ្លួន នឹង អាជីវកម្ម។

លោកស្រី ហួន ផល្លី

សហស្ថាបនិក, Khmer Corp

ទីក្រុងភ្នំពេញ
លីងសំរាប់ចុះឈ្មោះ៖ នៅ ទីនេះ
លេខទំនាក់ទំនង សំរាប់ពត៏មានបន្ថែម Tel: +855 12 635 573
ខេត្តសៀមរាប
លីងសំរាប់ចុះឈ្មោះ៖ នៅ ទីនេះ .
លេខទំនាក់ទំនង សំរាប់ពត៏មានបន្ថែម ទៅកាន់ បញ្ញា Tel: +855 17 522 575
ខេត្ត បាត់ដំបង
លីងសំរាប់ចុះឈ្មោះ៖ នៅទីនេះ ទីនេះ

លេខទំនាក់ទំនង សំរាប់ពត៏មានបន្ថែម ទៅកាន់​ ស្រីរត្ន័ Tel: +855 93 597 052/ +855 77 915 938

ខេត្ត កំពង់ចាម
លីងសំរាប់ចុះឈ្មោះ៖ នៅ ទីនេះ

លេខទំនាក់ទំនង សំរាប់ពត៏មានបន្ថែម ទៅកាន់ វិច្ចិកា Tel: +855 12 729 553/+855 96 752 5585

ខេត្ត កំពត
លីងសំរាប់ចុះឈ្មោះ៖ នៅ ទីនេះ
លេខទំនាក់ទំនង សំរាប់ពត៏មានបន្ថែម ទៅកាន់ ចន្នី Tel +855 87 240 350/+855 97 665 3763