fbpx

«​ការផ្លាស់ប្តូរផ្ទាំងខាងក្រោយមុនពេល និងអំឡុងពេលនៃការប្រជុំក្នុង ZOOM»

«ការផ្លាស់ប្តូរផ្ទាំងខាងក្រោយមុនពេល និងអំឡុងពេលនៃការប្រជុំក្នុង ZOOM»ក្រៅពីការប្រើZOOMដើម្បីប្រជុំតាមអនឡាញជាប្រចាំ...

read more